9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rzecznik Osoby Bezdomnej

Informujemy, że w Przemyślu od 1 grudnia 2011 r. rozpoczął funkcjonowanie Rzecznik Osoby Bezdomnej. Został nim Pan Dariusz Jurczyszyn.

Do Rzecznika mogą zgłaszać się wszystkie osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i puszukują rozwiązania problemu. Zakres spraw jest bardzo szeroki: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności itp. Porady Rzecznika są bezpłatne, poufne i bezstronne.  

Powołanie Rzecznika Osoby Bezdomnej to efekt projektu Rzecznictwo - wzmocnienie głosu osób bezdomnych realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy FOP przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.
W całym kraju działa 14 rzeczników.

Rzecznik przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 8 do 12 i piątek w godz. od 15 do 19 w Schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu przy ul. M. F. Focha 12; tel. 16 677-07-60.

Kim jest Rzecznik?

Pan Dariusz Jurczyszyn ma 38 lat, z wykształcenia magister prawa administracyjnego, pracownik Schroniska; od 2008 pełni także funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Żonaty, troje dzieci.

JPGNULL (10,14KB)

JPGNULL (72,76KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-12-2011 14:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:26