Podsumowanie akcji SZLACHETNA PACZKA

1 220,00 zł to kwota jaką udało się zebrać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w ramach tegorocznej akcji  SZLACHETNA PACZKA.
Podobnie jak w roku ubiegłym do akcji przyłączyli się Prezydent Miasta Przemyśla, naczelnicy, dyrektorzy biur i jednostek organizacyjnych, prezesi spółek miejskich oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.
Z zebranych pieniędzy zakupiono kanapę i artykuły spożywcze, które trafiły do wybranej rodziny.
Także i w tym roku w naszym mieście oraz powiecie przemyskim nie było rodziny, która by nie została obdarowana paczką od darczyńców.
Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Pani Izabeli Domszy, liderowi rejonu Przemyśl i okolice za nieocenioną pomoc i zaangażowanie.

Darczyńcy z
Samorządu Miasta Przemyśla

 

JPGCentrum dowodzenia - II LO (57,99KB)

JPGCentrum dowodzenia - II LO (71,61KB)

JPGCentrum dowodzenia - II LO (70,42KB)

JPGZakupiona kanapa (62,45KB)

JPGPodziękowanie dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu (93,95KB)

JPGCentrum dowodzenia - II LO (73,41KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-12-2011 13:28 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-01-2012 11:27

Na skróty