9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Przemyślu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonych jako:
1) działka nr 2910 o pow. 0,0723 ha w obr. 202 m. Przemyśla objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00071688/4,
2) działka nr 2911 o pow. 0,0787 ha w obr. 202 m. Przemyśla objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00071688/4,

  • każda z udziałem w wysokości 1/15 niewydzielonych części w działkach nr 2907/11 o pow. 0,1997 ha, nr 2907/9 o pow. 0,0184 ha i nr 1377 o pow. 0,0017 ha, objętych KW Nr PR1P/00096841/6, wszystkie w obr. 202.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 26 stycznia 2012 r.

JPGDziałki nr 2910 i nr 2911 w obr. 202 przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczone do sprzedaży. (268,63KB)

JPGDziałki nr 2910 i nr 2911 w obr. 202 przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczone do sprzedaży. (255,97KB)

JPGDziałki nr 2910 i nr 2911 w obr. 202 przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczone do sprzedaży. (254,62KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-12-2011 09:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-01-2012 09:11