0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-magazynowym przy ul. Bakończyckiej 9

1. Nieruchomość: zabudowana budynkiem administracyjno-magazynowym, położona przy ul. Bakończyckiej 9, teren byłych koszar wojskowych.

2. Powierzchnia: działka nr 236/1 o pow. 0,2125 w obr. 212. Budynek: pow. uż. 1565,5 m2.

3. Forma udostępnienia: zbycie w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji:
Nieruchomość zabudowana jest pokoszarowym budynkiem administracyjno-magazynowym. Przedmiotowy budynek jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków pod nr A-575 „Zespół Koszar 10 Pułku Piechoty i Szpitala Załogowego”, zatem wszelkie prace wykonywane przy obiekcie oraz w jego otoczeniu wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tern nie jest objęty obowiązującym MPZP.

5. Infrastruktura: Budynek w pełni uzbrojony: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.

6. Stan prawny: uregulowany, nieruchomość jest własnością Gminy Miejskiej Przemyśl.

7. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 pokój nr 12 tel. 16 675-21-27, email: mk@um.przemysl.pl

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGBudynek przy ul. Bakńczyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGStrych

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGBudynek przy ul. Bakńczyckiej 9

JPGWnętrze budynku

Opublikował:  | Data publikacji: 12-12-2011 10:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-07-2013 12:34