0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zabezpieczono osuwisko przy ul. Jana III Sobieskiego w Przemyślu

W sobotę 3 grudnia br. zakończyły się prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Jana III Sobieskiego w Przemyślu, leżącej w ciągu drogi krajowej nr 77”. Wykonawcą robót była warszawska firma AARSLEFF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres prac obejmował między innymi: wykonanie palisady oporowej ze stalowych profili wciskanych, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia wykopu przy pomocy wciskanych profili stalowych oraz inne prace, które zakończyły się położeniem nowej masy asfaltowej w rejonie objętym pracami.  Przywrócona została również dotychczasowa organizacja ruchu w tym miejscu. Nad realizacją inwestycji czuwał Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, a jej wartość całkowita to kwota 1 150 000, 00 zł.

Więcej zdjęć z przebiegu tej inwestycji znajdą Państwo w Miejskiem Serwisie o Inwestycjach w Przemyślu.
 

JPGZabezpieczono osuwisko przy ul. Jana III Sobieskiego w Przemyślu

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl