Otwarcie placu zabaw dla dzieci – „Radosna Szkoła”

W środę 7 grudnia br. przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Przybyłych powitała Beata Kosicka-Siwak Dyrektor Szkoły, która podziękowała Prezydentowi oraz Radnym za nieustanne wspieranie podejmowanych wyzwań. Prezydent Przemyśla Robert Choma w swoim wystąpieniu gratulując realizacji tego przedsięwzięcia życzył szkolnej społeczności wielu kolejnych sukcesów. Oprócz Jana Bartmińskiego Przewodniczącego przemyskiej Rady Miejskiej udział wziął Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta oraz Radni Rady Miejskiej. Nie zabrakło przedstawicieli reprezentujących środowisko oświatowe. Na to wydarzenie przybyli również Janina Mielnikiewicz reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziału Edukacji a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Obecny był również przedstawiciel Firmy, która zrealizowała ten projekt a także pracownicy Wydziału Inwestycji, którzy nadzorowali jego realizację.
Program rządowy „Radosna Szkoła” zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. W ramach programu mogą one uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie - lub zwrot kosztów urządzenia - szkolnego placu zabaw (obejmującego, między innymi, zagospodarowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię oraz instalację sprzętu rekreacyjnego). Intencją programu jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Wartość projektu zrealizowanego w Przemyślu wyniosła 235 tys. zł przy kwocie 115 tys. zł dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Po oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście zwiedzili szkołę. Zapraszamy do obejrzenia, krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia.
 

JPGW środę 7 grudnia br. przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. (349,01KB)

JPGPo oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście zwiedzili szkołę. (413,35KB)

JPGW środę 7 grudnia br. przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. (349,01KB)

JPGPo oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście zwiedzili szkołę. (413,35KB)

JPGW środę 7 grudnia br. przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. (434,37KB)

JPGPo oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście zwiedzili szkołę. (342,84KB)

JPGPo oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście zwiedzili szkołę. (407,23KB)

JPGPo oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście zwiedzili szkołę. (334,05KB)

JPGW środę 7 grudnia br. przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. (396,23KB)

JPGPo oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście zwiedzili szkołę. (338,18KB)

JPGPrzybyłych powitała Beata Kosicka-Siwak Dyrektor Szkoły, która podziękowała Prezydentowi oraz Radnym za nieustanne wspieranie podejmowanych wyzwań. (290,03KB)

JPGW środę 7 grudnia br. przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. (368,21KB)

JPGPo oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście zwiedzili szkołę. (301,70KB)

JPGW środę 7 grudnia br. przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. (378,90KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-12-2011 14:23 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02

Na skróty