10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz. 17,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – proj. nr 307/2011.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 308/2011, 309/2011, 310/2011, 311/2011, 312/2011, 313/2011, 314/2011, 315/2011, 316/2011, 317/2011, 319/2011.
4. Zakończenie obrad.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-12-2011 13:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06