25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc osobom bezdomnym w zimie

W dniu 15 października 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla w okresie zimy 2011/2012.
W spotkaniu wzięli udział: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego PGE, Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciel Straży Miejskiej, Z-ca Komendanta Straży Kolei,
Ks. Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, przedstawiciel Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta.
Wśród wielu spraw poruszanych w trakcie spotkania, dużo uwagi poświęcono koordynacji działań służb miejskich ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. W tym celu został m.in. uaktualniony plakat informujący o pomocy osobom bezdomnym oraz
folder o placówkach udzialających pomocy w zakresie zwalczania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób i rodzin.

 

PDFInformator

PDFPlakat

Opublikował:  | Data publikacji: 05-12-2011 08:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-10-2012 09:35