10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarcie ofert na realizację zadania „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Przemyślu”.

W piątek 2 grudnia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zespołu przygotowującego inwestycję pod nazwą „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Przemyślu”. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta, jednocześnie Przewodniczący Zespołu. W trakcie jego trwania dokonano otwarcia kopert zawierających wnioski o zawarcie koncesji potrzebnej dla realizacji tego przedsięwzięcia. Na ogłoszenie prasowe odpowiedziały trzy podmioty zainteresowane udziałem w inwestycji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wnioski zostaną poddane badaniu i sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym.
Planowany zakład powstanie w sąsiedztwie działającego od kilku lat przemyskiego składowiska odpadów. Budowa Zakładu pozwoli na jego dłuższą eksploatację składowiska. Do zadań koncesjonariusza należeć będą zaprojektowanie i budowa instalacji umożliwiającej przetwarzanie odpadów, głównie z sektora komunalnego. Sortowania przyjmować będzie odpady, pochodzące nie tylko z Przemyśla, ale też z okolicznych gmin.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl