21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wizyta Konsula Generalnego Ukrainy w Przemyślu

W czwartek 1 grudnia br. w Przemyślu gościł Vladyslav Kaniewskyi Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. W spotkaniu udział wzięli Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Maria Tucka Radna Rady Miejskiej. Wizyta miała charakter zapoznawczy, gdyż Pan Kaniewskyi od niedawna kieruje placówką dyplomatyczną w Lublinie.
Wspólne rozmowy dotyczyły kontynuacji realizowanych przedsięwzięć oraz podejmowania nowych wspólnych wyzwań sprzyjających budowaniu dobrosąsiedzkich relacji. Konsul zapewnił o wsparciu działań przemyskiego samorządu w kwestii utworzenia przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Wspomniał również o pozytywnych echach organizacji tegorocznych Dni Dobrosąsiedztwa, które zwróciły uwagę Kijowa na potrzebę szybkiego uruchomienia tego punktu na granicy polsko-ukraińskiej. Prezydent wspomniał o ważnych kwestiach związanych z przekraczaniem granicy i współpracą przedsiębiorców po obu stronach granicy. Kontynuowane i rozszerzane będą również działania związane z wzajemną promocją gospodarczą.
Konsul mówił również o szczególnej roli Przemyśla w kontekście EURO 2012. Przez nasze Miasto przejeżdżać będzie spora grupa kibiców udających się na Ukrainę. Wizytacja przejść granicznych i szukanie rozwiązań pozwalających na wspólną odprawę graniczną będą ważnymi działaniami, którymi w najbliższym czasie chce się zająć Konsul.
 

JPGWizyta Konsula Generalnego Ukrainy w Przemyślu (348,86KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 01-12-2011 13:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02