Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Przemyślu przy ul. Pułaskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej jako działka nr 2106/2 o pow. 0,0095 ha, objęta KW Nr PR1P/00058049/6 i działka nr 985/9 o pow. 0,0174 ha, objęta KW Nr PR1P/00055602/0, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 10 stycznia 2012 r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-12-2011 13:37 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-01-2012 09:06

Na skróty