9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o rokowaniach na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Rogozińskiego, na rzecz użytkownika wieczystego

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2479 o pow. 0,0365 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00088918/8, położonej przy ul. Rogozińskiego w Przemyślu, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

  • Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto, w tym 23 % podatku VAT.
Opublikował:  | Data publikacji: 30-11-2011 15:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43