16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych:nr 8 i nr 9 w budynku przy ul. Śnigurskiego 4, lokalu nr 3 w budynku przy ul. Rakoczego 2, oraz lokalu nr 6 w budynku przy ul. Tarnawskiego 18 usytuowanych na działkach:nr 897, nr 981 i nr 1819,  wszystkie w obrębie 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 11.01.2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 30-11-2011 14:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-01-2012 09:06