14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, położonej w Przemyślu przy ul. Klasztornej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla, przy ul. Klasztornej oznaczonej jako działka nr 1323/1 o powierzchni 0,0858 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00100963/9, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, w częściach niewydzielonych na rzecz posiadacza garażu nr 16.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa 10 stycznia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 29-11-2011 14:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-01-2012 09:06