10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada br. zakończył się nabór kandydatów organizacji pozarządowych do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie uchwały Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Radę powołuje Prezydent w liczbie 28 członków, w tym 4 przedstawicieli Rady Miejskiej, 4 przedstawicieli Prezydenta oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Powołanie spośród kandydatów reprezentujących organizacje następuje w ten sposób, aby w skład Rady wchodziły osoby działające w zróżnicowanych sferach działalności publicznej z zachowaniem podziału ustalonego w powyższej uchwale.

W ustalonym terminie organizacje pozarządowe zgłosiły 16 kandydatów do Rady – wyniki w załączeniu. Wobec braku zgłoszeń w czterech sferach działalności, zgodnie z pkt. 8 ogłoszenia o naborze kandydatów, zapraszam przedstawicieli organizacji działających w sektorach: ekologia, ochrona środowiska; organizacje kobiece; mniejszości narodowe oraz ochrona zdrowia, rehabilitacja na spotkanie w dniu 8 grudnia br. o godz. 13.30 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, którego celem będzie wyłonienie pozostały osób do Rady.

 

DOTKandydaci do Przemyskiej Rady (40,00KB)

DOTKandydaci z podziałem na poszczególne sfery działalności (39,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 29-11-2011 14:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-01-2012 13:01