10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie prac w Parku Miejskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 23 listopada br. zakończyły się prace w Parku Miejskim w ramach projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI – „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

 

Zakres prac obejmował:
1. Modernizację oświetlenia parkowego (całkowita wymiana istniejących opraw i źródeł światła, wymiana okablowania i słupów).
2. Modernizację alejek parkowych (wymiana obrzeży i nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego).
3. Rewitalizację ekosystemu stawowego (przebudowa istniejącego naturalnego koryta cieku wodnego wraz z systemem stawowym).
4. Budowę nowych i uzupełnienie elementów małej architektury (remont istniejących dwóch placów zabaw, ławki, kosze na śmieci).


Wartość całkowita: 17 966 865,90 zł
Dofinansowanie: 10 388 305,61 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

 

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-11-2011 10:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05