7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie konsultacji Gminnego programu na rok 2012.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 - obowiązywały od dnia 11 listopada do dnia 18 listopada br. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku  publicznego na terenie miasta Przemyśla miały możliwość składania własnych propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały.

Do dnia zakończenia konsultacji,  tj. 18 listopada - nie została zgłoszona ani jedna propozycja lub uwaga w tym zakresie od ww. podmiotów.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl