10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie konsultacji Gminnego programu na rok 2012.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 - obowiązywały od dnia 11 listopada do dnia 18 listopada br. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku  publicznego na terenie miasta Przemyśla miały możliwość składania własnych propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały.

Do dnia zakończenia konsultacji,  tj. 18 listopada - nie została zgłoszona ani jedna propozycja lub uwaga w tym zakresie od ww. podmiotów.

Opublikował:  | Data publikacji: 25-11-2011 15:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2011 15:14