7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyły się szkolenia

Agresja, przemoc, uzależnienia to tematy, które ciągle pomimo wielkiego zaangażowania ludzi oraz instytucji pomocowych, są niestety codziennością dla wielu osób.
Dlatego też, dbając o jakość usług świadczonych w tym obszarze, Prezydent Miasta Przemyśla, podjął się zorganizowania cyklu szkoleń.

W dniach od 15 do 17 listopada br. w Ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Nadzieja” przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Motywującego oraz Interdyscyplinarnego.
Dodatkowo 18 i 19 listopada br. zostali przeszkoleni pracownicy świetlic środowiskowych, MOPS, policjanci, strażnicy miejscy, oraz kuratorzy sądowi.
Wszystkie zajęcia nawiązywały do obecnie stosowanych procedur oraz przepisów prawa obowiązujących w sektorze profilaktyki, zapobiegania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do współpracy zaproszeni zostali specjaliści, którzy starali się przede wszystkim przedstawić praktyczne sposoby rozwiązywania w/w problemów.

W ocenie samych uczestników zorganizowanie szkoleń było celowe. Większość osób biorących udział w spotkaniu wyraziła opinię, iż zajęcia spełniły ich oczekiwania  w kwestii przekazywanych treści, przygotowania merytorycznego prowadzących, jak również organizacji  całego przedsięwzięcia.

Nie ma gotowych recept na zlikwidowanie wielu zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu czy też stosowaniem przemocy, nie w każdym przypadku możemy im zapobiec. Ważne jest jednak podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie oraz łagodzenie skutków, które niosą za sobą poszczególne uzależnienia.

Organizatorzy chcieliby również w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy wsparli realizację poszczególnych szkoleń, w szczególności:

•    Stowarzyszeniu Profilaktyki i Wspierania Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”
•    Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej „Oratorium”
•    Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu
•    Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży „Nadzieja”.

 

JPGUczestnicy szkolenia (71,25KB)

JPGWarsztaty (67,37KB)

JPGSpotkanie z Grzegorzem Hayderem Zastępcą Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Danutą Wiech Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych (72,94KB)

JPGUczestnicy szkolenia (65,23KB)

JPGProwadzący: z lewej Marcin Stach, z prawej Andrzej Wojciechowski (68,59KB)

JPGWręczanie zaświadczeń (59,51KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-11-2011 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-01-2012 11:27