17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr: 12 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 22, nr 2 w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 25, nr 3 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 i nr 3 w budynku przy ul. Michała i Kazimierza Osińskich 3, usytuowanych na działkach nr 801 w obrębie 205, nr 1191 w obrębie 207, nr 703 w obrębie 207 oraz nr 923/2, nr 923/5 i nr 928 wszystkie w obrębie 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 03 stycznia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2011 13:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43