9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne (zaktualizowane)

Tytuł projektu: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”

Źródła finansowania: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Wartość całkowita projektu: 40 245,00 EUR, tj. 157 559, 19 zł

w tym:


- dofinansowanie ze środków EFRR – 34 208,25 EUR  co stanowi 85 % kosztów całkowitych projektu
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa – 4 024,50 EUR co stanowi 10 % kosztów całkowitych projektu
- wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl – 2 012,25 EUR, co stanowi 5 % kosztów całkowitych projektu

 

Koszty realizacji projektu (ogółem) - 140 661,13 zł
kwota dofinansowania (EFRR i z rezerwy celowej budżetu państwa) - 133 628,073
wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl - 7 033,057 zł

 

Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Przemyśl

Partner zagraniczny: Miasto Humenne

 

Data rozpoczęcia projektu: 1 kwietnia 2011r.

Termin zakończenia projektu: październik 2011r.

 

Celem głównym projektu było wykonanie  oznakowania miejskich szlaków pieszych w Przemyślu i Humennem obejmującego obiekty dziedzictwa kulturowego i historii obu miast. 

Wytyczone szlaki miejskiej turystyki pieszej służyć będą rekreacji mieszkańców oraz wykorzystywane będą w celach dydaktycznych w regionalnych szkołach i uczelniach.

 Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej obu miast i pozytywnie wpływać będzie na rozwój gospodarczy w sektorze turystyki.

 

Rezultaty projektu:

1. oznakowanie szlaku:

miasto Przemyśl: zamontowanie 17 szt. ozdobnych tablic – drogowskazów oraz 6 szt. tablic z mapą szlaku spacerowego, długość szlaku: 12, 5 km

miasto Humenne: zamontowanie  10 szt. tablic-drogowskazów oraz 4 szt. tablic z mapami,

dł. szlaku: 3,5 km.

2. wydanie foldera promocyjnego „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”:  nakład ogółem: 26 tys. , w tym wersja polska: 10 000 szt., wersja słowacka: 10 000 szt., wersja angielska: 3000 szt., wersja niemiecka: 3000 szt.

3. zakup sprzętu nagłośnieniowego dla przewodników - bezprzewodowe zestawy nagłośnieniowe dla przewodników i turystów. Zestawy umożliwiają tłumaczenia symultaniczne oraz oprowadzanie jednocześnie kilku grup.

4. organizacja konferencji w dniu 23 września 2011r z udziałem branży turystycznej Przemyśla i miasta Humenne połączona  z obchodami Światowego Dnia Turystyki

w Przemyślu

 

Opr.  Anna Gremska

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

 

JPGProjekt Przemyśl-Humenne. Konferencja (105,29KB)

JPGProjekt Przemyśl-Humenne. Okładka folderu (207,12KB)

JPGProjekt Przemyśl-Humenne. Oznakowanie turystyczne (207,12KB)

JPGProjekt Przemyśl-Humenne. Zestaw nagłośnieniowy. (118,26KB)

JPGProjekt Przemyśl-Humenne. Konferencja (82,86KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2011 12:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01