Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na rok 2012

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 przebiegały w kilku etapach.
Od 25 lipca do 12 sierpnia 2011 r. organizacje pozarządowe miały możliwość składania wszelkich propozycji i uwag do projektu, które następnie zostały przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia w planach wydatków budżetowych.
Na tym etapie swoje propozycje zgłosiły: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy (Poszkodowanych w wypadkach, niepełnosprawnych i ludzi starszych) – „Aleksandrówka” oraz Stowarzyszenie „Młody Przemyśl” (szczegółowy wykaz w załączeniu).

Następnie Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotował projekt programu, który został poddany konsultacjom w sposób określony w Zarządzeniu Nr 383/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 października 2011 r.  
W konsultacjach, trwających od 26 października do 8 listopada br., uczestniczyły następujące organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie oraz Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Przemyślu (szczegółowy wykaz w załączeniu).

Do projektu programu zostały dopisane planowane kwoty dotacji oraz dodano kolejny obszar „turystyka i krajoznawstwo” i wynikające stąd zadania: „dofinansowanie miejskich imprez turystyczno-krajoznawczych”.
Wszystkie propozycje zostały z kolei przedłożone Panu Prezydentowi do rozpatrzenia.

Dziękujemy organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w konsultacjach.

 

DOTPropozycje lipiec-sierpień (40,00KB)

DOTPropozycje lipiec-sierpień (40,00KB)

DOTWyniki konsultacji październik-listopad (41,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-11-2011 08:31 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 17-11-2011 08:31

Na skróty