2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w kodeksie wykroczeń będą dotyczyć targowisk

Informujemy, że w dniu 18 listopada br. wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę – kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 224, poz. 1340). Dotyczą one prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem wyznaczonym przez organy gminy, co podlega karze grzywny. W związku z tą zmianą samorząd Miasta Przemyśla opracowuje projekt uchwały „w sprawie zasad prowadzenia handlu obwoźnego  i  wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie  Gminy Miejskiej Przemyśl”. Będzie on przedstawiony Radnym Rady Miejskiej w Przemyślu na najbliższej sesji.

Po wejściu uchwały w życie przedstawimy na naszej stronie internetowej szczegółowe przepisy regulujące te kwestie.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl