30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w kodeksie wykroczeń będą dotyczyć targowisk

Informujemy, że w dniu 18 listopada br. wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę – kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 224, poz. 1340). Dotyczą one prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem wyznaczonym przez organy gminy, co podlega karze grzywny. W związku z tą zmianą samorząd Miasta Przemyśla opracowuje projekt uchwały „w sprawie zasad prowadzenia handlu obwoźnego  i  wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie  Gminy Miejskiej Przemyśl”. Będzie on przedstawiony Radnym Rady Miejskiej w Przemyślu na najbliższej sesji.

Po wejściu uchwały w życie przedstawimy na naszej stronie internetowej szczegółowe przepisy regulujące te kwestie.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2011 14:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02