16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 8 w budynku przy ul. Bpa J. Glazera 3 i nr 3 w budynku przy ul. K. Wielkiego 1.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr: 8 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 3 i nr 3 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, usytuowanych na działkach nr 760 w obrębie 205 i nr 703 w obrębie 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 26 grudnia 2011 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-11-2011 11:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43