13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonej w Przemyślu przy ul. Batorego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1252/6 o powierzchni 0,5817 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, przy ul. Batorego, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00082494/7, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych na rzecz posiadacza garażu nr 69.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości,  na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) mogą składać wnioski  o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 22 grudnia 2011 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-11-2011 12:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43