15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej 9

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 212 m. Przemyśla przy ul. Bakończyckiej 9, oznaczonej jako działka nr 236/1 o pow. 0,2125 ha, objęta KW Nr PR1P/00093921/0, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 03 grudnia 2011 r.

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGBudynek przy ul. Bakończyckiej 9

JPGWnętrze budynku

JPGWnętrze budynku

Opublikował:  | Data publikacji: 25-10-2011 13:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43