13 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zdjęcia z uzbrojenia terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Przemyślu (listopad 2011 r.)

Wartość projektu uzbrojenia terenu inwestycyjnego wynosi 20 mln PLN przy 82% dofinansowaniu z funduszy unijnych.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Budowa ulicy Stawowej - od skrzyżowania z ul. Bakończycką - km 0+0,00 do km 0+177,50 wraz ze skrzyżowaniem z drogą publiczną oznaczoną jako KDD,

 • Budowa ulicy Ułańskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego - km 1+421,06 do km 1+250,13 wraz ze skrzyżowaniem z drogą publiczną oznaczoną jako KDW,

 • Budowa ulicy Pustej - od skrzyżowania z ul. Bakończycką do drogi publicznej oznaczonej jako KDD - km 0+0,00 do km 0+190,68,

 • Budowa drogi publicznej oznaczonej jako KDD do drogi publicznej oznaczonej jako KDW wraz ze skrzyżowaniem - km 0+0,00 do km 0+899,14,

 • Budowa drogi publicznej oznaczonej jako KDW do skrzyżowania z ul. Ułańską- km 0+0,00 do km 0+689,56,

 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 200 - 400 mm w projektowanych pasach drogowych - łącznie 2479 mb

 • Budowa oświetlenia drogowego projektowanych dróg -łącznie 97 punktów oświetleniowych,

 • Usunięcie kolizji elektroenergetycznych,

 • Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami gazowymi,

 • Budowa sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 180 i 225 mm - łącznie 1473 + 179 mb,

 • Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 - 315 mm - łącznie 1016,5 mb i kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o średnicy 160 i 180 mm - łącznie 729 mb,

 • Wykonanie przebudowy istniejących rowów melioracyjnych i potoku Sielec -1929 mb.

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Bakończyciej) (84,43KB)

JPGrów melioracyjny - Potok Sielec (94,59KB)

JPGdroga publiczna KDW (wzdłuż ul. Słowackiego) (226,75KB)

JPGul. Ułańska do ul. Słowackiego (323,43KB)

JPGul. Ułańska od ul. Słowackiego (droga woj. nr 885) (78,43KB)

JPGul. Stawowa (119,04KB)

JPGteren inwestycyjny (292,87KB)

JPGul. Ułańska (111,93KB)

JPGul. Ułańska od ul. Słowackiego (droga woj. nr 885) (67,27KB)

JPGul. Ułańska (105,95KB)

JPGul. Ułańska od ul. Słowackiego (86,11KB)

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Bakończyciej) (134,52KB)

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Bakończyciej) (120,92KB)

JPGrów melioracyjny - Potok Sielec (181,83KB)

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Słowackiego) (119,77KB)

JPGskrzyżowanie z ul. Stawową i drogą publiczną KDD (113,79KB)

JPGskrzyżowanie z ul. Stawową i drogą publiczną KDD (104,44KB)

JPGdroga publiczna KDW (wzdłuż ul. Słowackiego) (83,32KB)

JPGul. Stawowa od ul. Bakończyckiej (120,46KB)

JPGul. Stawowa, linia kolejowa (96,48KB)

JPGrów melioracyjny - Potok Sielec (90,04KB)

JPGul. Ułańska (109,26KB)

JPGteren inwestycyjny (220,74KB)

JPGul. Stawowa (137,91KB)

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Bakończyciej) (111,62KB)

JPGul. Ułańska od ul. Słowackiego (droga woj. nr 885) (94,84KB)

JPGprzepompownia P3 (122,97KB)

JPGul. Ułańska (81,49KB)

JPGdroga publiczna KDD od ul. Pustej (167,77KB)

JPGdroga publiczna KDD od ul. Pustej (221,27KB)

JPGdroga publiczna KDW od ul. Ułańskiej (103,90KB)

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Bakończyciej) (128,64KB)

JPGul. Stawowa (101,30KB)

JPGul. Ułańska od ul. Słowackiego (droga woj. nr 885) (94,17KB)

JPGul. Ułańska (127,16KB)

JPGul. Stawowa (333,61KB)

JPGteren inwestycyjny (284,16KB)

JPGteren inwestycyjny (257,98KB)

JPGdroga publiczna KDD od ul. Pustej (209,10KB)

JPGul. Ułańska do ul. Słowackiego (165,91KB)

JPGdroga publiczna KDD (oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa) (158,25KB)

JPGdroga publiczna KDW (wzdłuż ul. Słowackiego) (313,91KB)

JPGprzepompownia P3 (99,85KB)

JPGskrzyżowanie z drogą publiczna KDD i KDW (113,06KB)

JPGul. Stawowa (308,30KB)

JPGdroga publiczna KDW (wzdłuż ul. Słowackiego) (128,65KB)

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Bakończyciej) (222,16KB)

JPGul. Stawowa (336,84KB)

JPGul. Ułańska (104,45KB)

JPGdroga publiczna KDW (243,92KB)

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Bakończyciej) (258,63KB)

JPGdroga publiczna KDD (wzdłuż ul. Bakończyciej) (325,63KB)

JPGdroga publiczna KDW (wzdłuż ul. Słowackiego) (316,31KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-11-2011 13:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 13:31