9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozmowy o zachodniej obwodnicy Przemyśla

W piątek 4 listopada br. Prezydent Miasta Przemyśla oraz Starosta Przemyski byli gospodarzami spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu województwa w zakresie planowania przestrzennego i dróg, wójtami gmin sąsiednich, reprezentantami Wojewody Podkarpackiego oraz zarządów dróg wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Przedmiotem spotkania było wypracowanie wniosku do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w sprawie zamierzenia inwestycyjnego o charakterze ponadlokalnym pn.; „Obwodnica zachodnia miasta Przemyśla”, jako droga ponadlokalna obejmująca następujące zadania:
I. połączenie drogi  krajowej nr 77 (relacji Lipnik-Przemyśl) z drogami wojewódzkimi nr 881 (Sokołów Młp.-Żurawica) i 884 (Domaradz – Przemyśl), poprzez objazd północno-zachodniej części miasta,
II. połączenie drogi wojewódzkiej nr 884 z droga krajową nr 28 (Wadowice-Medyka-granica państwa), poprzez nowy most na rzece San,
III. połączenie drogi krajowej nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 (Przemyśl-Hermanowice- granica państwa), poprzez objazd po południowo-zachodniej części miasta Przemyśla.
IV. Połączenie drogi wojewódzkiej nr 885 z drogą krajową nr 28.
Otwarcia spotkania dokonał Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta, który przybliżył potrzeby rozwojowe miasta w kontekście realizowanych i planowanych dróg w mieście.  Zaproszonym gościom przedstawiono krótką relację z procesu budowy obwodnicy północnowschodniej oraz zaprezentowano plany inwestycyjne miasta związane z obwodnicą południowowschodnią. Następnie omówiono, opracowaną przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla, koncepcję przebiegu zachodniej drogi obwodowej w dwóch wariantach.
W wyniku dyskusji ustalono, iż zaproponowany wniosek do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa zostanie przyjęty i otrzyma aprobatę, jako zadanie o charakterze ponadlokalnym. W kwestii ustalenia konkretnego przebiegu planowanej drogi zawnioskowano o powołanie zespołu, w którego pracach uczestniczyliby przedstawiciele Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn, Starosty Przemyskiego oraz Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

źródło: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla

JPGNULL (671,88KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-11-2011 10:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02