11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narokomanii na rok 2012.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Miasta Przemyśla, na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. (formularz w załączeniu).

Konsultacje trwają: od 11 listopada 2011 roku do 18 listopada 2011 roku.

Projekt uchwały i formularz konsultacji został zamieszczony w dniu 4 listopada 2011 r.  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Przemyśla – www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.
Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 11 listopada 2011 r. do 18 listopada 2011 r. do  godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A lub na adres e-mailowy: profilaktyka5@wp.pl.

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta.
Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Miasta Przemyśla www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.


 

 

DOTGminny Program na 2012 r. część II (149,50KB)

DOTFormularz konsultacji (30,50KB)

DOTGminny Program na 2012 r. część I (202,00KB)

DOTGminny Program na 2012 r. część III (67,50KB)

DOTZarządzenie Nr 396 (40,50KB)

DOTProjekt uchwały (35,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-11-2011 14:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2011 08:14