19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomościach w rejonie ul. Węgierskiej w Przemyślu

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, dotyczący przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nw. nieruchomości, udziału w wysokości 3/32 niewydzielonych części w nieruchomościach oznaczonych jako działka nr 401 o powierzchni 0,3268 ha oraz działka nr 402 o powierzchni 0,0386 ha, obie w obr. 204 m. Przemyśla, objęte KW Nr PR1P/00002686/6, położonych w rejonie ul. Węgierskiej w Przemyślu;

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. udziału w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 16 grudnia 2011 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-11-2011 12:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43