25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne na temat koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Batorego II” i „Sielecka I”

W dniu 8 listopada 2011 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 w Przemyślu, odbędą się Konsultacje społeczne na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Batorego II” i „Sielecka I”.

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie się mieszkańców i zainteresowanych stron z koncepcjami projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Batorego II” i „Sielecka I”.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batorego II”, zawarty jest pomiędzy ulicami: Stefana Batorego, Jakuba Jasińskiego i Topolową, granicami obowiązujących MPZP „Batorego I”, „Południowo-wschodnia obwodnica miasta Przemyśla” i „Lwowska II”, natomiast obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sielecka I”, zawarty jest pomiędzy ulicami: Topolową i Sielecką, granicami obowiązującego MPZP „Południowo-wschodnia obwodnica miasta Przemyśla” od wschodu oraz terenami kolejowymi od południa.

Źródło: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 04-11-2011 10:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02