20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Gratowisko" już działa

W dniu 29.10.2011 Wojciech Błachowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla w obecności zaproszonych gości i pracowników ZUK otworzył na przemyskim składowisku przy ul. Piastowskiej Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych. Umożliwi  on mieszkańcom  miasta  oraz podmiotom gospodarczym  oddawanie posegregowanych odpadów problemowych, np. zużytego sprzęt RTV i AGD, starych mebli, opakowań z resztkami farb i lakierów, przeterminowanych leków itp.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że można te odpady będzie oddawać  przez cały rok z wyjątkiem niedziel i świąt oraz, że mieszkańcy Przemyśla w większości czynić to będą nieodpłatnie.
Jest to kolejna po akcji Gratowóz  inicjatywa Prezydenta Miasta mająca ułatwić poprawne pozbywanie  się z naszych domów odpadów problemowych z zachowaniem dbałości o zdrowie i środowisko naturalne  z jednoczesnym  podnoszeniem świadomości społecznej w gospodarce odpadami.

 

Każdy mieszkaniec Przemyśla będzie mógł więc przywieźć do Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych własnym transportem  następujące posegregowane odpady:

• odpady wielkogabarytowe,  np.  meble,  duży sprzęt AGD

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

• zużyte baterie i akumulatory

• przeterminowane leki

• świetlówki, żarówki kompaktowe i inne odpady zawierające rtęć

• resztkami farb i lakierów i opakowania po nich

• zużyty olej silnikowy, przekładniowy i hydrauliczny wraz z opakowaniami i filtrami

• szkło opakowaniowe - butelki, słoiki

• tworzywa sztuczne

• makulatura i złom metalowy

           Większość oddawanych przez mieszkańców odpadów będzie przyjmowana nieodpłatnie za  wyjątkiem zużytych mebli dla których wprowadzono opłaty rekompensujące koszty ich  utylizacji. Firmy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą również będą mogły odpłatnie  skorzystać z tej formy oddawania odpadów segregowanych. 


           Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów określa regulamin dostępny na stronie  internetowej:
www.zukprzemysl.pl.

           Godziny  otwarcia  punktu: poniedziałek - piątek 7.30- 18.30,   sobota 7.30- 14.30

JPGOtwarcie Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych

JPGOtwarcie Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych

JPGOtwarcie Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych

Opublikował:  | Data publikacji: 28-10-2011 16:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02