Wspólnie kwestujemy na ratowanie zabytków przemyskich cmentarzy

Tegoroczna kwesta na ratowanie przemyskich cmentarzy organizowana jest przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu pod Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla. W dniach 30, 31 października i 1 listopada kwestować będą: Prezydent i Zastępcy Prezydenta Miasta, Posłowie na Sejm RP, Radni Rady Miejskiej w Przemyślu, artyści i dziennikarze, pracownicy urzędów i instytucji kultury, młodzież i nauczyciele, stowarzyszenia i fundacje. Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom oraz wolontariuszom dziękujemy za pomoc w ratowaniu przemyskich cmentarzy.

 

Tradycja kwestowania przed przemyskimi cmentarzami sięga 1978 roku, kiedy to przy Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu powstała sekcja „ Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami Przemyskimi”. Po wieloletniej przerwie, od roku 2005 tradycję kontynuują Towarzystwo Ulepszania Miasta oraz Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, od 2007 r. Corocznie kwesta objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla, co wyraża się między innymi we współpracy merytorycznej i organizacyjnej Urzędu Miasta ze Stowarzyszeniami. 

Na bazie środków zebranych w kweście 2010 roku (26 409 zł) zrealizowano przyjęty plan remontów. 
Na Cmentarzu Głównym wyremontowano :
✙ pamiątkowy krzyż poświecony pomordowanym przez carat w Krożach
✙ grobowiec dra Józefa Orłowskiego powstańca styczniowego i prezesa „Sokoła” (pole nr 19)
✙ trzy zabytkowe grobowce: powstańca listopadowego Marcina Łukasiewicza, Hrabiny Izabeli Humnickiej i Emila Kreyczego kapitana Obrony Krajowej – obywatela miasta Przemyśla (pole nr 9)
Za środki z „KWESTY 2011” planuje się wykonać pełną konserwację grobowca rodziny Stopczyńskich, w którym spoczywa Stanisław Stopczyński. Rzeźba sygnowana przez Józefa Tracza.

 

Na terenie Miasta Przemyśla znajduje się 17 cmentarzy. Najstarszym z nich jest Cmentarz Główny przy ulicy Słowackiego, gdzie mieści się najwięcej zabytków o najwyższej randze i znaczeniu. Cmentarz jest objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych, co oznacza, że wszystkie prace prowadzone przy nagrobkach, alejkach cmentarnych i drzewach, wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Cmentarz został założony w połowie XIX wieku, zaprojektowany w układzie osiowym z aleją główną i centralnie usytuowaną kaplicą, alejami i ścieżkami prowadzącymi do prostokątnie zaprojektowanych pól. Charakterystyczny układ zieleni zachowany do dziś nadaje temu miejscu charakteru romantycznej tajemniczości.
Pomniki nagrobne są zasadniczym elementem cmentarza. Na polu numer 19 i w kilku innych miejscach znajdują się nagrobki luźno ustawione, a przeniesione tutaj ze Starego Cmentarza, który mieścił się niegdyś przy ulicy Konarskiego. Są one najwcześniejsze i datuje się je na początek i połowę XIX wieku. Najstarsze nagrobki cmentarza założonego w połowie XIX w. zgrupowane są na polach
po obu stronach kaplicy i można je znaleźć w zasięgu aż do górnych granic pól 29 i 30. Wiele z nich powstało w znanych warsztatach rzeźbiarsko – kamieniarskich Lwowa, na przykład Joachima Schimsera, Pawła Eutelego, Ludwika Tyrowicza, Juliana Markowskiego.
Odszukać tutaj można także nagrobki powstałe w warsztatach Wiednia i Krakowa, czy rodzimej pracowni Ferdynanda Majerskiego.
Niewątpliwie nekropolię przemyską można zaliczyć do najpiękniejszych w kraju. Jest ona odzwierciedleniem dziejów wielonarodowościowego miasta jakim był Przemyśl na przestrzeni XIX i w I połowie XX wieku.

 

JPGNULL (94,24KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-10-2011 16:28 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02

Na skróty