9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Poznawaliśmy czeskie doświadczenia w gospodarce odpadami

W dniach 13 – 14 października br. Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Błachowicz i Prezes Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Andrzej Ziemniak wzięli udział w odbywającym się w czeskim Brnie szkoleniu pn. „Gospodarka odpadami na przykładzie miasta Brna”. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych samorządów i spółek komunalnych z terenu Podkarpacia.


Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z czeskimi rozwiązaniami prawnymi i technicznymi w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Nowoczesne rozwiązania stosowane m.in. w Brnie, a także wieloletnie doświadczenie (pierwsze spalarnie powstały tam na początku XX wieku) dostarczają wiedzy, która może być pomocna przy realizacji zadania polskich gmin, jakim jest budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Uczestnicy szkolenia w Brnie zwiedzili m.in. miejską kompostownię odpadów oraz zakład termiczny przekształcania odpadów komunalnych SAKO, a także spotkali się z przedstawicielami władz Brna odpowiedzialnymi za ochronę środowiska w mieście.

Opublikował:  | Data publikacji: 28-10-2011 14:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02