13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dot. możliwości skorzystania z nieodpłatnej kontrolowanej pracy osób skazanych.

Sprostowanie do załączonego pisma

W nawiązaniu do pisma znak: E.4427.32.2011 r. wyjaśniam, iż pismo dotyczy osób skazanych na nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cel społeczny (na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz. 634), nie są to jednak osoby osadzone w zakładzie karnym jak zostało to ujęte w treści  pisma, którego korekta dotyczy. 

JPGNULL (73,48KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 28-10-2011 09:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-10-2011 09:24