15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Miasta Przemyśla, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. (formularz w załączeniu).
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Konsultacje trwają: od 26 października 2011 roku do 8 listopada 2011 roku.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 i formularz konsultacji został zamieszczony w dniu 26 października 2011 r.  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Przemyśla – www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.
Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 26 października 2011 r. do 8 listopada 2011 r. do  godz. 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A lub na adres e-mailowy: rob.gaw@op.pl.

Po zakończeniu konsultacji Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta.
Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Miasta Przemyśla www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 16 675-20-46, e-mail: rob.gaw@op.pl.

DOTZarządzenie Nr 383/2011

DOTZarządzenie Nr 383/2011

DOTProjekt programu współpracy na rok 2012

DOTFormularz do konsultacji

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2011 09:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-10-2011 12:59