11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oznakowanie ulic przy przemyskich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych

I.  Cmentarz Główny przy ulicy Słowackiego.
1. Odcinek ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Przemysława do końca muru cmentarnego (zjazd do PGK) będzie oznakowany znakiem D-18 „parking” – natomiast lewa strona ulicy tego odcinka ulicy Słowackiego będzie oznakowana znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 1.11.2011r w godz. 10.00-18.00
2. Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego będzie oznakowany znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” i tabliczkami „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu  1.11.2011r w godz. 10.00-18.00
3. Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą Hubala będzie dwukierunkowym i oznakowany znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” obustronnie – oznakowanie będzie obowiązywać od 29.10.2011r do 1.11.2011r w godz. 10.00-18.00
4. Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Hubala do ulicy Grochowskiej będzie oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „parking” z tabliczką T-30i „parkowanie równoległe do krawężnika” po prawej stronie ulicy i znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie ulicy – oznakowanie będzie obowiązywać od 29.10.2011 do 1.11.2011r w godz. 10.00 do 18.00 
5. Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Grochowską do skrzyżowania z ulicą Hubala będzie oznakowany znakiem B-2 „zakaz wjazdu” – oznakowanie  od 29.10.2011r do 1.11.2011r w godz. 10.00-18.00
6. Odcinek ulicy Grochowskiej od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Hubala będzie oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” i obustronnie znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” oraz od strony ul. Hubala znakiem B-2 „zakaz wjazdu” – oznakowanie  od 29.10.2011r do 1.11.20. 10.00-18.00
                 

  II. Cmentarz Zasański
1. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu - będzie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich” – oznakowanie w dniu 1.11.2011r w godz. od 10.00-18.00
2. Wloty bocznych ulic: Maczka, Wróblewskiego, Cmentarna i Skośna do przedmiotowego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego oznakowane będą  znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką ‘nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 1.11.2011r  w godz. 10.00- 18.00

Opublikował:  | Data publikacji: 26-10-2011 15:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06