2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, położonych w Przemyślu przy ul. Klasztornej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 205 m. Przemyśla, przy ul. Klasztornej oznaczonych jako:

  • działka nr 1322/2 o powierzchni 0,0607 ha objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00101045/5, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza garażu nr 8,
  • działka nr 1323/1 o powierzchni 0,0858 ha objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00100963/9, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza garażu nr 12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa w dniu 07 grudnia 2011 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl