20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 20 października 2011 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukc

Przemyśl, dnia 20 października 2011 r.

MKL-V.7150.8.2011.EC7

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, że w dniu 20 października 2011 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionego lokalu użytkowego położonego w budynku przy:

ul. 3-go Maja 22 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował: Łukasz Czekaj,

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osoby wygrywającej aukcję, które to wadium zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokal.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

 

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:  3.300,00,  słownie: trzy tysiące trzysta złotych.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-10-2011 08:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-12-2011 08:25