16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych: nr 2 i nr 38 w budynku przy ul. I. Paderewskiego 20A

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 2 i nr 38 położonych w budynku przy ul. Ignacego Paderewskiego 20A, usytuowanym
na działkach nr 749 i nr 887 obie w obrębie 202 m. Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 25-10-2011 09:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43