16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 27 października 2011 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 września 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. nr 246/2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 17/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. nr 249/2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Przemyślu i Sądu Rejonowego w Przemyślu – proj. nr 252/2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 253/2011, 254/2011, 255/2011, 256/2011, 257/2011, 259/2011, 260/2011, 261/2011, 263/2011, 264/2011.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 98/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl z wjazdem do miasta Przemyśla – proj. nr 251/2011.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2010 roku – proj. Nr 258/2011.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 250/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 350/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 262/2011.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I, II i III kwartał 2011 r.
14. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
15. Wystąpienia radnych.
16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17. Zakończenie obrad.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 25-10-2011 08:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06