13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych: nr 3 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 3, nr 7 w budynku przy ul. Parkowej 3.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych:nr 3 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 i nr 7 w budynku przy ul. Parkowej 3, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 706 i nr 1307 obie w obrębie 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 06.12.2011 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 24-10-2011 14:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43