17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta

20 października br. w Sali Narad przemyskiego Magistratu odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. W trakcie inaugurującej sesji młodzi Radni złożyli ślubowanie i dokonali wyboru Prezydium Rady.


Młodzieżowa Rada Miejska została wyłoniona w wyniku wyborów przeprowadzonych w przemyskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych i składa się z 21 radnych:
 

1) Katarzyna Bednarczyk z Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich w Przemyślu,

2) Kacper Kurpan  z Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Przemyślu,

3) Kinga Janiuś z Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu,

4) Klaudia Bogdanowicz z Gimnazjum Nr 4 w Przemyślu,

5) Bogusław Podhalicz z Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu,

6) Patrycja Śliwa z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu,

7) Kornelia Kurasz z Niepublicznego Gimnazjum Salezjańskiego im. ks. Augusta Czartoryskiego w Przemyślu,

8) Maria Januszczyk z Niepublicznego Gimnazjum im. Heleny Modrzejewskiej w Przemyślu,

9)  Gabriel Dubiel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,

10) Jakub Pacławski z II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu,

11) Ewa Popowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu,

12) Jakub Gdyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu,

13) Wiktor Olejniczak z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu,

14) Joanna Holicka z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu,

15) Joanna Sikorska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Ks. Franciszka
       Winnickiego w Przemyślu,

16) Rafał Szymczyszyn z Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu,


17) Krzysztof Iwaneczko z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu,

18) Paulina Rabczak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu,

19) Agata Wytrykusz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu,

20) Carmen Paradowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu.

Z powodu nie zgłoszenia kandydata w okręgu wyborczym Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu, w okręgu tym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające.

W trakcie pierwszej sesji obecni byli Poseł Marek Rząsa, Senator RP Andrzej Matusiewicz, a w imieniu Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego gratulacje i życzenia młodym radnym złożyła Lucyna Podhalicz Dyrektor Biura Poselskiego. Swoje wyrazy uznania oraz życzenia przekazał listownie także Poseł na Sejm RP Piotr Tomański. Na sali obecni byli także Radni Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Dyrektorzy i opiekunowie młodzieży. Kilka słów do zebranych skierował Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, życząc członkom Młodzieżowej Rady Miasta sukcesów w lekcji demokracji, jaką jest wypełnianie mandatu radnego.


Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Jan Bartmiński, który przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Seniorowi - Wiktorowi Olejniczakowi z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych. Po osobistej prezentacji członkowie Młodzieżowej Rady Miasta złożyli ślubowanie, a następnie odbyły się wybory Prezydium Rady, czyli Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

W wyniku głosowania zdecydowano, że pracami Rady kierować będą:
- Krzysztof Iwaneczko z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- Gabriel Dubiel z I Liceum Ogólnokształcącego – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- Jakub Gdyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- Ewa Popowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- Wiktor Olejniczak z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych – Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej.

JPGMłodzieżowa Rada Miasta Przemyśla

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze dla nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

JPGObrady Młodzieżowej Rady Miasta

JPGRozpoczęcie obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu Jana Bartmińskiego

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze dla nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

JPGPoczątek obrad

JPGPrzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla Krzysztof Iwaneczko

JPGWybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

JPGObrady Młodzieżowej Rady Miasta

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze dla nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

JPGObrady Młodzieżowej Rady Miasta

JPGPoczątek obrad

JPGAutoprezentacja członków Młodzieżowej Rady

JPGPrzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla Krzysztof Iwaneczko

JPGPrzekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Seniorowi

JPGObrady Młodzieżowej Rady Miasta

JPGZłożenie ślubowania przez członków Młodzieżowej Rady

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze dla nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

JPGWybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

JPGPierwsze głosowanie

JPGObrady Młodzieżowej Rady Miasta

JPGObrady Młodzieżowej Rady Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2011 22:03
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 05-03-2015 07:52