7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych przy ul. Kraszewskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 205 m. Przemyśla przy ul. Kraszewskiego objętych księgą wieczystą Nr PR1P/00051287/7,  oznaczonych jako:

  • działka nr 1125/2 o powierzchni 0,0433 ha wraz z udziałem 1/4 niewydzielonych części w działce nr 1125/1 o powierzchni 0,1001 ha,
  • działka nr 1125/1 o powierzchni 0,1001 ha w udziale wynoszącym 1/4 niewydzielonych części.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 03 grudnia 2011 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2011 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43