15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne

Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne

1 października 2010r. podpisana została umowa pomiędzy miastami partnerskimi Przemyślem i Humennem na Słowacji dając impuls do tworzenia i realizacji wspólnego projektu „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”.

Źródła finansowania: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Wartość całkowita: 40 245,00 EUR, tj. 157 559, 19 zł ., w tym:
- dofinansowanie ze środków EFRR – 34 208, 25 EUR  co stanowi 85 % kosztów całkowitych projektu
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa – 4 024,50 EUR co stanowi 10 % kosztów całkowitych projektu
- wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl – 2 012,25 EUR, co stanowi 5 % kosztów całkowitych projektu

Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Przemyśl
Partner zagraniczny: Miasto Humenne

Data rozpoczęcia projektu: 1 kwietnia 2011r.
Termin zakończenia projektu: październik 2011r.


Celem głównym projektu było wykonanie  oznakowania miejskich szlaków pieszych w Przemyślu i Humennem obejmującego obiekty dziedzictwa kulturowego i historii obu miast.,  wspólne opracowanie i wydanie foldera promocyjnego „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”, organizacja konferencji dla przedstawicieli branży turystycznej, zakup sprzętu nagłośnieniowego dla przewodników dla miasta Humenne i miasta Przemyśla.


Wytyczone szlaki miejskiej turystyki pieszej służyć będą rekreacji mieszkańców oraz wykorzystywane będą w celach dydaktycznych w regionalnych szkołach i uczelniach.


Projekt będzie miał również na celu integrację, wymianę dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy w instytucjach branży turystycznej i  przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej obu miast i pozytywnie wpływać będzie na rozwój gospodarczy w sektorze turystyki.

Rezultaty projektu:

1. oznakowanie szlaku:
miasto Przemyśl: zamontowanie 17 szt. ozdobnych tablic – drogowskazów oraz 6 szt. tablic z mapą szlaku spacerowego, długość szlaku: 12, 5 km
miasto Humenne: zamontowanie  10 szt. tablic-drogowskazów oraz 4 szt. tablic z mapami,
dł. szlaku: 3,5 km.

2. wydanie foldera promocyjnego „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”:  nakład ogółem: 26 tys. , w tym wersja polska: 10 000 szt., wersja słowacka: 10 000 szt., wersja angielska: 3000 szt., wersja niemiecka: 3000 szt.

3. zakup sprzętu nagłośnieniowego dla przewodników - bezprzewodowe zestawy nagłośnieniowe dla przewodników i turystów. Zestawy umożliwiają tłumaczenia symultaniczne oraz oprowadzanie jednocześnie kilku grup. Zestawy będą wykorzystywane również przy oficjalnych spotkaniach z delegacjami zagranicznymi obu partnerów.

4. organizacja konferencji w dniu 23 września 2011r z udziałem branży turystycznej Przemyśla i miasta Humenne połączona  z obchodami Światowego Dnia Turystyki
w Przemyślu

Opr.  Anna Gremska
Wydział Kultury Promocji i Turystyki

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2011 09:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01