12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

46. Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemyśl

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Koła Przewodników PTTK, Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” organizuje

  46 OGÓLNOPOLSKI  RAJD
„TWIERDZA PRZEMYŚL”


REGULAMIN
Przemyśl, 22 października 2011 r.

TRASY RAJDU:


Trasa nr 1 Koła Przewodników PTTK


Zbiórka o godz. 11:00 w dniu 22.10.2011 na Rynku w Przemyślu koło fontanny z niedźwiadkiem.
Przejście trasy: ul. Grodzka – dawny klasztor Dominikanek –  Zamek Kazimierzowski -  Fort XVI C - 3 Krzyże - Brama Sanocka Dolna – ul. Sanocka - Kruhel Mały - Fort wspierający 3a i 3b – ul. Grochowska – Kopiec Tatarski – Fort XVI Zniesienie
Długość trasy: 8 km Punkty: 8 pkt. do OTP, 9 pkt. do GOT
Prowadzenie: Piotr Kustra

Trasa nr 2 Klubu Górskiego “Karpaty” PTTK


Zbiórka o godz. 9:30 w dniu 22.10.2011 ul. Czarnieckiego przy dworcu PKS. Przejazd autobusem do Olszan. Przejazd płatny dodatkowo 2 zł przy wpisowym.
Przejście trasy: Olszany – G. Czerwin 404 m n.p.m. - Fort VII Prałkowce – Wapielnica 394 m n.p.m. - Fort XVI Zniesienie
Długość trasy: 14 km. Punkty: 14 pkt. do OTP, 17 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Dariusz Hop

Trasa nr 3  Klubu Górskiego "Karpaty" PTTK  - ROWEROWA


Zbiórka uczestników o godz. 12.00 w dniu 22.10.2011 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 12:15.
Przejazd trasą: Przemyśl – Krówniki – Jaksmanice – Łuczyce – Grochowce, -G. Wapielnica -  Zielonka - Przemyśl - Zniesienie.
Długośc trasy: ok. 28 km ; Punkty: 10pkt. do KOT
Prowadzenie: Jan Paradysz ( Przodownik Turystyki Kolarskiej)

 

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 3 – rowerowej.
 

Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem  w drogę. Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.
 

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.


Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci  i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
 

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: (ostateczny termin: 18.10.2011 r. - wtorek) należy dokonać  w Biurze Oddziału PTTK  ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel./fax: 16 678-53-74.
 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za  2011 r.)     -    4 zł
• Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK          -    5 zł
• Dorośli nie zrzeszeni w PTTK                                        -     7 zł
• Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, opiekę prowadzących na trasach, pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonają wpisowego), kiełbaskę do pieczenia na rajdowym ognisku,
 

Zakończenie rajdu: Zakończenie rajdu odbędzie się o godz. 15.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu XVI Zniesienie.
Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-10-2011 13:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-03-2012 08:10