2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2011 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła następujące uchwały regulujące współpracę z organizacjami pozarządowymi:

1. Uchwała Nr 194/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Uchwała Nr 195/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
3. Uchwała Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Powyższe uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce Organizacje Pozarządowe/Ważne dokumenty.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl