12.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mamy pieniądze na osuwisko przy ul. Sobieskiego

Włodzimierz Karpiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał w ostatnich dniach Prezydentowi  Miasta Przemyśla bardzo dobre informacje finansowe. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych naszemu Miastu udzielona została promesa na zadanie "Zabezpieczenie osuwiska wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Jana III Sobieskiego. " Wysokość dofinansowania wynosić będzie 741.078 zł i będzie stanowić maksymalnie 80% wartości zadania.

Procedura wyłonienia wykonawcy prac jest już w toku, a realizacja zadania została zaplanowana jeszcze w roku bieżącym.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl