10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mamy pieniądze na osuwisko przy ul. Sobieskiego

Włodzimierz Karpiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał w ostatnich dniach Prezydentowi  Miasta Przemyśla bardzo dobre informacje finansowe. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych naszemu Miastu udzielona została promesa na zadanie "Zabezpieczenie osuwiska wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Jana III Sobieskiego. " Wysokość dofinansowania wynosić będzie 741.078 zł i będzie stanowić maksymalnie 80% wartości zadania.

Procedura wyłonienia wykonawcy prac jest już w toku, a realizacja zadania została zaplanowana jeszcze w roku bieżącym.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-10-2011 15:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05